Carnets juvenils

A l'Espai jove El Toc pots tramitar els següents carnets juvenils internacionals:

Formulari de sol·licitud (aquí)


ISIC - Carnet d'estudiant internacional
És un carnet amb avantatges culturals per a estudiants per a tot el món. Estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu o que estiguin matriculats en qualsevol curs amb la condició indispensable que la durada del curs mai no podrà ser inferior a 6 mesos.
 
DNI original, 1 fotografia, matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que l'interessat/da està matriculat i que especifiqui el curs actual i 9,00 euros.

ITIC - Carnet de professor internacional
És un carnet que permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, llocs d'interès cultural. Vàlid pel professorat en actiu i que acrediti que treballen amb dedicació plena, és a dir, un mínim de 18 hores setmanals durant l'any acadèmic en curs.

DNI original, 1 fotografia, certificat original del centre d'ensenyament on consti que l'interessat/da hi treballa a dedicació plena i 9,00 euros.Alberguista internacional
Si vols allotjar-te en qualsevol alberg del món
Tenim diverses modalitats:

Modalitat juvenil (tenir 14 i 29 anys, ambdós inclosos)
DNI original i no cal demanar autorització paterna als menors d'edat. Són 5,00 euros.

Modalitat adult (a partir de 30 anys)
DNI original i 10,00 euros.
 
Modalitat familiar (*) (famílies amb fills menors de 14 anys)
Els menors de 14 anys no necessiten carnet perquè estan exempts.
A partir dels 14 anys inclosos és obligatori tramitar un carnet individual.
Full de sol·licitud, DNI pare o mare, Llibre de família o equivalent i 18,00 euros. (*) Les famílies monoparentals o famílies nombroses és GRATUÏT.
 
Modalitat de grup (Tot tipus de grup, organtizació o associació format per 10 o més)
No es tindrà en compte l'edat dels membres del grup.
Únicament es pot fer servir si es presenten a l'alberg un núm. mínim de 10 persones.
Presentar CIF del grup o NIF del responsable que sol·licita i 16,00 euros.
 
Les tarifes són vigents a partir de 01/03/2017. Fins que no es realitza el pagament del carnet no s'expedeix.