Inscripcions obertes al CLUB JOVE


Inscripcions obertes a partir del 26/05 i fins a exhaurir les places (màxim 50 joves)

Joves que es poden apuntar: 1r, 2n i 3r d'ESO

Preu: 130 euros
(dte. 25% per a famílies nombroses i/o monoparentals)
La regidoria d'Acció Social ofereix ajuts específics a les famílies per assistir-hi del 26/05 al 05/06/2015.

Lloc d'inscripció: Espai Jove El Toc (c. Font i Boet, 4)
Tel. 93 865 46 55
De dilluns a divendres de 17.15 h a 20.15 h

Documentació que cal adjuntar:

Full d'inscripció (descarregar pdf)
- Fotocòpia targeta sanitària
- Fotocòpia carnet de vacunació
- Carnet de familia nombrosa o monoparental (vigent)

Reunió informativa per a famílies
18 de juny de 2015 a les 19.30 h a l'Espai Jove El Toc