PLJ DE CALDES DE MONTBUI 2023-2026

 

Pla Local de Joventut de Caldes de Montbui 2023-2026

Aprovació inicial del Pla Local de Joventut de Caldes de Montbui que ha de regir les polítiques públiques en l'àmbit de joventut els propers quatre anys.


Dades joves destacades del Pla Local de Joventuts de Caldes de Montbui 2023-2026

El 20% de la població calderina és jove

Joves de 24 a 35 anys tenen una formació 7 punts per sobre de la mitjana vallesana

La taxa d’atur frega el 10% i la femenina supera en 2,5 punts la masculina

El 60% de la població jove manifesta malestars psicològics (el 82% en el cas de les dones)

Índex de Vulnerabilitat Social calderina: 97,7

Pressupost del Servei de Joventut municipal: 0,71% del pressupost municipal (2022)

Nota de la població jove al Servei: 79 punts sobre 100

 

Demandes joves destacades

Accés a l’habitatge

Alternatives d’oci i culturals

Espais per a la participació

Més atenció a hàbits alimentaris, consum de substàncies tòxiques i ús de pantalles

Més atenció a l’existència d’abusos i assetjaments sexuals o escolars

Millores en el transport públic

 

Serveis destacats

El Toc és l’espai de referència, conegut pel 95% de la població jove enquestada

Programa AIRE (educadors de carrer): acompanyament educatiu en l’espai públic

Programa Jove Plus: acompanyament per descobrir i desenvolupar talent

Nervi jove: pressupostos participatius de joventut

Salut Jove: orientació i assessorament en temes de salut

Espai Jove El Toc: espai de recursos i participació, inclusiu, educatiu i de proximitat


Pla Local de Joventut 2023-2026